Evropský
týden
odborných
dovedností

16. – 20. května 2022

Odborné vzdělávání a příprava představuje skvělou volbu k nastartování úspěšné kariéry a hraje klíčovou roli v rozvoji inovací a konkurenceschopnosti v Evropě. Zorganizujte akci na propagaci odborného vzdělávání a ukažte lidem, jaké dovednosti se u vás mohou naučit.

Každý má na něco talent.
Odborné vzdělávání vám pomůže rozvinout ten váš.

Odborné vzdělávání nabízí širokou škálu oborů.
Vybere si každý.

Odborné vzdělávání je start k úspěšné kariéře. Začněte budovat tu svoji!

 • Evropský týden odborných dovedností (VET Skills Week) je iniciativou Evropské komise, která se koná již od roku 2015.
 • Cílem je vyzdvihnout to nejlepší z oblasti odborné přípravy a ukázat veřejnosti, proč je odborné vzdělávání chytrou volbou.
 • Po celé Evropě se bude konat mnoho zajímavých akcí a aktivit. 
 • V roce 2022 vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce (DZS) vlastní výzvu pro české organizace. Vybrané akce finančně podpoří.

Jak se zapojit

Výzva DZS 2022

 • Zorganizujte vlastní akci na podporu a propagaci odborného vzdělávání a přípravy se zaměřením na prioritu Inkluze a rozmanitost programu Erasmus+.
 • Zaměřit se můžete na realizaci inkluzivních projektů, rovné příležitosti v odborném vzdělávání, začleňování osob s omezenými příležitostmi, budování kapacit apod. Při plánovaní a realizaci vám může být nápomocná Strategie pro začleňování a rozmanitost.
 • Akce se mohou konat v období od 16. května do 30. června 2022.  Registrované musí být nejpozději do 17. dubna.
 • Organizátor akce je nebo byl příjemcem grantu v programu Erasmus+. Zapojit se mohou školy, zaměstnavatelé, malé nebo střední podniky, hospodářské komory, oborové asociace, úřady práce a další organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.
 • Forma i rozsah akce je zcela na fantazii a možnostech každého organizátora. Mohou se konat fyzicky, online nebo hybridně. Může se jednat třeba o workshopy, veletrhy, výstavy, semináře, webináře, soutěže odborných dovedností, informační kampaně apod.
 • Výhodou bude, když organizátor spolupořádá akci s organizací působící v odborném vzdělávání, která se dosud do programu Erasmus+ nezapojila (seznam zapojených).
 • Propagujte akci i vaše úspěchy v oblasti odborného vzdělávání. Používejte hashtagy #ObjevSvujTalent, #DiscoverYourTalent a #EUVocationalSkills.

Mapa

Ke stažení

Kontakt

objevsvujtalent@dzs.cz

+420 221 850 100

#ObjevSvujTalent
#DiscoverYourTalent
#EUVocationalSkills

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1